آدرس:تبریز،کیلومترِ دوم بزرگراه تبریز-سهند،شهرک صنعتی شهید قاسم سلیمانی،۲۴متری اول

۰۴۱۳۳۱۰۵۱۸۲-۸۳

تلفاکس

afaghplastic@gmail.com

afagh_plastic

@afaghplastic


برای پاسخگویی به نامه شما لطفا شماره تلفن همراه و یا آدرس پست الکترونیکیتان را وارد نمایید

آدرس پست الکترونیکی

 

و یا

شماره تلفن همراه

متن نامه

 

Copyright © 2022. . All Rights Reserved.